Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu - wytwornica lodu łuskowego

PGL LP Gospodarstwo Rybackie Niemodlin ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Dostawa wytwornicy lodu łuskowego”. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „PZP”, oraz aktów wykonawczych do niej, o wartości nie przekraczającej progów unijnych w rozumieniu art. 3 ustawy PZP.

Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa wytwornicy lodu łuskowego

Zamówienie będzie polegało na dostawie wraz z montażem wytwornicy lodu łuskowego z oddzielnym zewnętrznym agregatem chłodniczym o wydajności 6000 – 7000 kg/24h

Termin składania ofert poprzez platformę zakupowa do 20.08.2021 do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 20.08.2021 o godz. 12:00.