Lista aktualności Lista aktualności

INFORMACJA

PGL LP Gospodarstwo Rybackie w Niemodlinie uprzejmie informuje!

Administratorem Danych Osobowych w stosunku do danych osobowych przekazywanych podczas każdorazowego kontaktu z Gospodarstwem jest PGL LP Gospodarstwo Rybackie Niemodlin, ul. Zamkowa 3, 49-100 Niemodlin, e-mail:  grniemodlin@katowice.lasy.gov.pl. Gospodarstwo powołało Inspektora Ochrony Danych. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością Gospodarstwa wynikającą z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Gospodarstwa, podmiotom udzielającym wsparcia Gospodarstwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji powyższego celu.