Wydawca treści Wydawca treści

PUBLICZNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE W TRAKCIE REALIZACJI OPERACJI

1. Program Operacyjny w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze
2014-2020”.

Cel operacji obejmuje „Rozwój działalności gospodarczej i zwiększenie dostępności przetworzonych produktów rybackich poprzez budowę budynku Przetwórni Ryb opartej na dzielności marginalnej, lokalnej i ograniczonej oraz utworzenie miejsc pracy”.

Realizacja operacji pt. ”Przetwórnia Ryb Niemodlin, ul. Zamkowa 3” o wartości 399 894,00 zł współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR w wysokości 339 909,90 zł.

Wskaźnikiem realizacji celu operacji jest: liczba operacji związanych z podjęciem lub rozwinięciem działalności służącej rozwojowi sektora rybackiego (wartość wskaźnika: 1), liczba utworzonych miejsc pracy (wartość wskaźnika: 2).

W ramach realizacji operacji osiągnięty zostanie cel: rozwój działalności gospodarczej i zwiększenie dostępności przetworzonych produktów rybackich poprzez budowę budynku Przetwórni ryb opartej na działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej oraz utworzenie miejsc pracy.