Wydawca treści Wydawca treści

Publiczne środki zewnętrzne

                                   PUBLICZNE   ŚRODKI   ZEWNĘTRZNE 

           POZYSKANE PRZEZ GOSPODARSTWO RYBACKIE  NIEMODLIN

                                                       

1. Fundusz strukturalny: Instrument Finansowego Wspierania Rybołówstwa ( IFWR )

   Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo  i przetwórstwo ryb 2004 – 2006  Działanie 3.2   dofinansowanie działania pn. "Modernizacja magazynów ryb Gospodarstwo   Rybackie Lasów Państwowych w Niemodlinie" w wysokości  436 626,80 zł.

                                                         

2. Fundusz strukturalny: Instrument Finansowego Wspierania Rybołówstwa ( IFWR )

    Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo  i przetwórstwo ryb 2004 – 2006   Działanie 3.2  dofinansowanie działania pn. "Zakup ciągnika rolniczego o mocy 126 KM   wraz z ładowaczem czołowym o minimalnym udźwigu 1950 kg i minimalnej wysokości   podnoszenia 3900 mm wraz z osprzętem" w wysokości   95 560,00 zł.

 

3. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora  rybołówstwa  i nadbrzeżnych obszarów  rybackich 2007 – 2013". W ramach Środeka  2.2  Działania  wodno-środowiskowe w zakresie " Wsparcia wykorzystania tradycyjnych   lub przyjaznych  środowisku praktyk i technik  w chowie i hodowli ryb " w wysokości  6 518 170,72 zł.

 

4. Program Operacyjny   "Zrównoważony rozwój sektora  rybołówstwa  i nadbrzeżnych obszarów    rybackich 2007 – 2013". W ramach środka 4.1 Rozwój  obszarów zależnych od rybactwa  z wyłączeniem realizacji   operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR)  oraz nabywaniu umiejętności aktywizacji lokalnych społeczności " w wysokości – 653 481,92 zł. 

w tym na realizację operacji pn.:

-"Budynek usługowy-sklep rybny w Niemodlinie przy ul.Zamkowej" w wysokości- 106 299,51 zł.

- "Zakup samochodu ciężarowego DMC do 3,5 tony wraz z basenami specjalistycznymi do przewozu  ryb   w wysokości 80 334,00 zł.

- "Wymiana urządzeń wyciągowych wraz z zasuwami oraz urządzeniami pomocniczymi śluzy jazu położonego w km 14+200 na rzece Ścinawie Niemodlińskiej"  w wysokości – 46 665,00 zł.

- "Zakup koparki gąsienicowej wraz z przyczepą niskopodwoziową do jej przewozu "  w wysokości  359 700,00 zł.

- "Zakup samochodu dostawczego 5 osobowego z podwójną kabiną o ładowności w przedziale   0,8-1,2t wraz z basenem do transportu ryb" w wysokości  60 483,41zł.

 

5. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizacja przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie odpowiedniego bilansu wodnego niezbędnego do  zachowania różnorodności biologicznej w Rezerwacie Przyrody Łężczok".

Koszt kwalifikowany wyniósł 700 834,82 zł z czego dofinansowanie z NFOŚIGW to 630 751,24 zł to  jest 90 %.

 

6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Realizacja przedsięwzięcia pn. „Remont jazu piętrzącego i budowa przepławki na rzece Suminie km 4 + 350 w miejscowości Nędza – ujęcie wody dla rezerwatu Łężczok i stawów rybnych Markowiak"

Dofinansowanie w wysokości  69.396,63 zł.

7. Program Operacyjny w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020”.

Cel operacji obejmuje „Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury”.

Realizacja operacji pt. ”Zakup minikoparki wraz za przyczepą niskopodwoziową do jej przewozu” o wartości 133 500,00 zł - w tym współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR w wysokości 113 475,00 zł oraz publicznych środków krajowych w wysokości 20 025,00 zł.

W ramach realizacji operacji osiągnięty zostanie cel: „Wyposażenie obiektu gospodarki rybackiej służącego do chowu i hodowli ryb w sprzęt poprzez zakup minikoparki wraz z przyczepą niskopodwoziową do jej przewozu”.

Wskaźnikiem realizacji celu operacji jest: utworzenie miejsc pracy, liczba wyposażonych obiektów.

8. Program operacyjny w zakresie działania 2.5 "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe" w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjne, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w programie "Rybactwo i Morze".

Cel operacji obejmuje "Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Łączna kwota dofinansowania realizowana w okresie 5 lat wynosi: 3.552.826,70 zł

Obiekt Szydłowiec Śląski: 196.208,80 zł

Obiekt Rzędziwojowice: 1.481.190,60 zł

Obiekt Lipno: 850.862,75 zł

Obiekt Brzęczkowice: 15.681,65 zł

Obiekt Krasna Góra: 43.234,50 zł

Obiekt Markowiak: 965.648,40 zł

9. Program Operacyjny w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020”.

Cel operacji obejmuje „Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury”.

Realizacja operacji pt. ”Zakup samochodu ciężarowego – skrzyniowego o ładowności do 3,5 t” o wartości 17 344,00 zł współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR w wysokości 14 742,40 zł.

W ramach realizacji operacji został osiągnięty cel: „Wyposażenie obiektu gospodarki rybackiej służącego do chowu i hodowli ryb w sprzęt poprzez zakup samochodu o ładowności do 3,5 t”.

Wskaźnikiem realizacji celu operacji jest: liczba wyposażonych obiektów, liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy.

10. Program Operacyjny w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze
2014-2020”.

Cel operacji obejmuje „Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury”.

Realizacja operacji pt. ”Przebudowa oświetlenia magazynów rybackich przy ul. Zamkowej 3 w Niemodlinie” o wartości 82 320,00 zł współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR w wysokości   69 972,00 zł.

W ramach realizacji operacji osiągnięty został cel: „Podnoszenie wartości produktów sektora rybackiego poprzez przebudowę oświetlenia magazynów ryb oraz utworzenie nowych miejsc pracy”.

11. Program Operacyjny w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze
2014-2020”.

Cel operacji obejmuje „Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury obejmującej podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury ”.

Realizacja operacji pt. ”Zakup maszyn i urządzeń – wyposażenie Sklepu Rybnego Gospodarstwa” o wartości 57 408,00 zł współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR w wysokości 48 796,80 zł.

W ramach realizacji operacji osiągnięty został cel: „Zwiększenie dostępności przetworzonych produktów rybackich poprzez zakup i wyposażenie Sklepu Gospodarstwa w maszyny i urządzenia ”.

12. Program Operacyjny w ramach działania środki dotyczące zdrowia publicznego, o których mowa w art. 55 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014 w zakresie Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej,  innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Łączna kwota dofinansowania wynosi 335 460,00 zł współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR w wysokości 251 595,00 zł.